Rubrik

Inbjudan till teckning av aktier i CybAero

Härmed inbjuds aktieägarna samt övriga investerare att teckna aktier i CybAero AB (publ).

 

Bakgrund och motiv till emissionen

CybAero är specialiserat på utveckling och produktion av VTOL UAV:er (obemannade helikoptrar). Bolaget står inför en spännande expansion tack vare en snabbt ökande efterfrågan på den globala marknaden för obemannade flygande farkoster.

Bolaget har idag en färdigutvecklad obemannad helikopter, APID 60, och har sedan flera år upplevt att antalet förfrågningar från internationella kunder har ökat. CybAero vill därför stärka sin marknadsförings- och försäljningsorganisation.

CybAero behöver även ha resurser till utveckling av den nya modellen APID 60 Heavy Fuel, som är speciellt framtagen för marina tillämpningar.

Samarbetsavtalen med Indra och Cassidian löper enligt plan. Vid en positiv utveckling förväntas avtalen leda till en väsentligt utökad orderingång på helikoptrar från och med år 2012. CybAero behöver därför redan nu förbereda för en sådan utveckling genom att utveckla företagets produktionsorganisation, vilket erfordrar ett kapitaltillskott.

Därtill vill CybAero stärka sitt rörelsekapital och sin soliditet.

fancybox

 

 

fancybox

APID 60 vid demonstrationsflygning till havs

Utvecklad av We Know IT, 2010.