Rubrik

Kentima är en koncern som består av följande bolag.

Kentima Holding AB (publ): Moderbolag i koncernen.

Kentima AB: Generella produkter som programvarusystemen Ethiris® och WideQuick® samt hårdvara i form av industridatorer och operatörspaneler.

Kentima Control R&D AB: Kundanpassade styrsystem till företag huvudsakligen verksamma mot gruvindustrin. Överskott har investerats i Kentima AB och utveckling av företagets egna produkter.

fancybox

Klicka här för att se bolagsstrukturen i A4-format.

Bolaget har följande produktområden:

Ethiris® är en VMS-programvara (Video Management Software), ett modernt och kraftfullt system för videoövervakning.

WideQuick® HMI/SCADA är en av marknadens mest flexibla HMI/SCADA-programvaror.

Industridatorerna (Oe-serien) är utvecklade för tuff industriell miljö och flera tusen industridatorer från Kentima finns installerade i gruvor och andra krävande miljöer.

Operatörspanelen WideQuick® HMI Panel består av en industridator från Kentima och programvaran WideQuick®.

        

Under våren 2015 lanseras följande nya produktområden:

Ethiris® NVR (Network Video Recorder) är ett nyckelfärdigt videoövervakningssystem, med en ruggad dator och Ethiris® VMS förinstallerat.

WideQuick® PSIM (Physical Security Information Management) är ett överordnat övervakningssystem som kommunicerar med exempelvis videoövervakning, passagesystem, brandlarm, inbrottslarm och andra säkerhets- och fastighetsautomationssystem.

Bolaget har sedan år 2001 och fram till och med räkenskapsåret 2013/2014 investerat totalt cirka 75 mnkr i utveckling av egna produkter (varav merparten i Ethiris® och WideQuick®), varav merparten direkt över resultaträkningen och en mindre del aktiverats som immateriella anläggningstillgångar.

     

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på försäljning via ett nätverk av distributörer som säljer vidare produkterna till sitt eget nät av återförsäljare och systemintegratörer, men också direkt till OEM-kunder och systemintegratörer.

Försäljningen av Bolagets olika typer av programvara sker genom licensrättigheter att använda programvaran för den aktuella versionen.

Bolaget genomför merförsäljning genom uppdateringsavtal, uppgraderingar, supportavtal, utbildningar och olika konsulttjänster.

fancybox

 

 

 

 

 

Kentimakoncernen har två affärsområden:

 

Automation

   

fancybox

  

  

 

 

 

 

 

Security

 

fancybox

Utvecklad av We Know IT, 2010.