Rubrik

Vd Kent Nilsson har ordet

Vi har fått igång tillväxten i Kentima AB, som framöver ska bli Kentima Holdings viktigaste dotterbolag. För Q1 – Q3 2015 har vi ökat omsättningen i Kentima AB med 37 procent jämfört med föregående år och vi är övertygande om att tillväxten kommer att fortsätta. Våra egna produkter, med stor tyngd på programvara, ska bli de som lyfter Kentima-koncernen till att bli ett stort och lönsamt företag inom Automations- och Säkerhetsbranschen.

Vårt dotterbolag Kentima Control R & D, med fokus på kundanpassade styrsystem till kunder inom främst gruvindustrin, kommer att vara en viktig del av vår koncern även framöver. Tillsammans med våra kunder inom branschen är vårt gemensamma mål att ha en ännu attraktivare produkt när gruvindustrin så småningom vänder upp.

Vår internationella expansion startade år 2013, då vi gick in på First North. Resultatet hittills har varit positivt och exporten inom dotterbolaget Kentima AB ökar kontinuerligt. Viktigast är att vi känner att vi får positiv respons från våra internationella systemintegratörer, som tycker om våra produkter och som även går med i Kentima Partner Program.

Att bygga bra relationer med våra systemintegratörer och att de tycker om oss, våra produkter och vår kundsupport, är vårt vägval för framtiden. Vi kan fortsätta att öka omsättning och resultat under många år genom att kopiera denna affärsmodell till många, många fler systemintegratörer som också blir Kentima Partners.

Vi kommer framöver att satsa mer på marknadsföring och i större omfattning utnyttja digital marknadsföring. Vi planerar att producera ett stort antal kortare filmer som enkelt visar fördelarna med våra produkter (”seeing is believing”) och som läggs ut på vår hemsida. Vi ska också lägga upp versioner av våra program som är gratis att ladda ner direkt från vår hemsida, så att kunden enkelt kan börja testa programmen, både WideQuick® (designer) och Ethiris®.

Genom ökande omsättning i dotterbolaget Kentima AB samt de kostnadsbesparingar som vi gjort och som slår igenom fullt ut från och med halvårsskiftet räknar vi med att vi ska kunna nå lönsamhet under andra halvan av räkenskapsåret 2015/2016. Emissionen gör vi för vår internationella marknadssatsning och för att kunna fortsätta ha en hög takt i vårt produktutvecklingsarbete, och vi hoppas att Du som investerare vill vara med på vår resa.

fancybox

Kent Nilsson, vd och grundare Kentima Holding

fancybox

Kent Nilsson, vd

Utvecklad av We Know IT, 2010.