Aktuella Erbjudanden

26 mars 2019
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 2 B, lösenperiod 1 – 15 april 2019

Tidigare Erbjudanden

25 oktober 2018
Intuitive Aerial: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 5, lösenperiod 1 – 15 november 2018

31 maj 2018
Intuitive Aerial AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 4, lösenperiod 1 – 15 juni 2018

26 mars 2018
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 1 B, lösenperiod 1 – 15 april 2018

17 november 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

29 mars 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

2 oktober 2016
Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

15 juni 2016
Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

17 mars 2016
Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

28 december 2015
Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

9 september 2015
Anmälningssedel för lösen av EQL Pharma TO 2, andra lösentillfället

Anmälningssedel för lösen av EQL Pharma TO 2, andra lösentillfället

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget, inklusive ladda ner memorandum. 

En teckningsoption EQL Pharma TO 2 ger rätt att teckna en ny aktie i EQL Pharma till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om 10 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor.

Andra och sista lösenperioden infaller 16 – 30 september 2015.

Teckningskursen för sista lösenperioden har bestämts till 5,10 kronor.

Ladda ner anmälningssedel genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför helst intresse i god tid innan 30 september till förvaltare.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast 30 september 2015 eller säljs senast 28 september 2015 på AktieTorget kommer att förfalla och bli värdelösa.