Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

Ladda ner memorandum och anmälningssedel på EmissionsTorget.

Intuitive Aerial AB på First North genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 23 november – 11 december 2017.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel för teckning utan företräde (”Särskild anmälningssedel 2″) finns genom att klicka på länken ovan.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än måndagen den 11 december 2017.

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget.