Inbjudan till teckning av Units i Redsense Medical 2015
TECKNINGSTID 21 april - 11 maj 2015
Start
Patient i hemodialysbehandling

Redsense innebär en ökad säkerhet för patienter som får hemodialys (bloddialys).

 

 

 

Artikel i Dagens Industri (klicka för att läsa artikeln)

Inbjudan att teckna Units i Redsense Medical AB (publ)

Härmed inbjuds allmänheten att teckna Units i Redsense Medical AB (publ) ("Redsense Medical" eller "Bolaget") i enlighet med villkoren i memorandum upprättat av styrelsen i april 2015.  

 

Kort om Redsense Medical

Redsense Medical har utvecklat ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys (bloddialys): att upptäcka vennålsutdragning.

Redsense Medicals första produktgeneration lanserades för kommersiell försäljning år 2007 och har använts vid cirka 400 000 behandlingar. Nu tar Redsense nästa stora steg med lanseringen av 2:a generationen.

Marknaden för Redsense till riskpatienter på dialysklinik bedöms idag vara värd omkring 1,2 mdkr. Marknaden för Redsense vid hemodialys i hemmet är mindre, idag totalt cirka 300 mnkr, men har större tillväxtpotential. Om andelen patienter som får sin dialys i hemmet kan växa från dagens 3 procent till 10 procent över en tioårsperiod förväntas marknaden för Redsense vid hemodialys i hemmet om 10 år vara värd över 2 mdkr.

 

Erbjudandet

Styrelsen i Redsense Medical beslutade den 2 april 2015 om en nyemission av Units till allmänheten i samband med listning på AktieTorget. En Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption till teckningskursen 10,00 kronor per Unit. Emissionsbeloppet uppgår till 7 mnkr med en Övertilldelningsoption om 4 mnkr (totalt 11 mnkr).

 

Emissionslikvidens användning

Redsense Medical avser att öka marknadsbearbetningen, särskilt i USA, genom marknadsinsatser och rekrytering av säljchef. Bolaget ska därtill påbörja lansering av Redsense i Tyskland samt på utvalda marknader i Asien.

Redsense Medical behöver därtill ett ökat rörelsekapital i produktionen i takt med att omsättningen förväntas växa, som en följd av långa ledtider mellan beställningar och fakturering. Bolaget behöver också allmänt stärka organisationen inom försäljning, distribution och ekonomi i samband med en förväntad tillväxt.