Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial
TECKNINGSTID 23 november - 11 december 2017
Start

 

 

 

Se lanseringsfilm för NEWTON C nedan

 

 

 

Gyrostabiliserande kamerastativet NEWTON

Gyrostabiliserande kamerastativet NEWTON

Inbjudan att teckna Units i Intuitive Aerial AB (publ)

Härmed inbjuds aktieägarna och allmänheten att teckna Units (aktier samt teckningsoptioner TO 4 och teckningsoptioner TO 5) i Intuitive Aerial AB i enlighet med villkoren i det Prospekt som upprättats av styrelsen och som finns registrerat hos Finansinspektionen 

 

Om Intuitive Aerial AB

Intuitive Aerials huvudprodukt är det gyrostabiliserande kamerastativet NEWTON. Kärnteknologin i systemet, det vill säga styr- och reglersystemet, är samma som för Bolagets obemannade helikoptrar, AERIGON. Denna grundteknologi är av bolaget egenutvecklad teknik.

Intuitive Aerial grundades år 2010 och har ända sedan starten haft en stark fokusering på att bli globalt världsledande inom nischen obemannade helikoptrar för film- och mediabranschen. Sedan 2015 är det egenutvecklade kamerastativet NEWTON Bolagets huvudprodukt. NEWTON har fått ett väldigt bra mottagande på marknaden.

Intuitive Aerial har huvudkontor i Linköping. Sedan våren 2015 har Intuitive Aerial även ett helägt dotterbolag i USA, Intuitive Aerial Inc. Totalt har bolaget 15 medarbetare.

 

Nuläge och syfte med Emissionen

Intuitive Aerial har genom olika utmärkelser och referensproduktioner fått bekräftat att Bolagets produkter är världsledande och har en stor framtida försäljningspotential.

Under 2016 och hittills under 2017 har Intuitive Aerial sålt drygt 35 system NEWTON med begränsade försäljningsresurser. Därför ska Bolaget nu öka sin egen försäljningsorganisation med fler exportsäljare samt utveckla fler varianter av NEWTON.

 

Finansiell målsättning

Bolagets breakeven ligger omkring 25 mnkr på årsbasis. Bolagets finansiella mål är att under 2018 och 2019 kraftigt öka försäljningen och därigenom nå lönsamhet. Detta ska ske med hjälp av fler varianter av NEWTON och en ökad eftermarknad med systemuppgraderingar etc.