Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial
TECKNINGSTID 23 november - 11 december 2017
Om företaget

Se film med NEWTON och Malibu Boats, USA

 

 

 

 

NEWTON och DOMINION

NEWTON och DOMINION

NEWTON

Bolagets huvudprodukt är systemet NEWTON, som är ett stabiliserande kamerastativ som motverkar de skakningar och vibrationer som uppstår när en kamera hanteras.

Kärnteknologin i NEWTON är samma styr- och reglerteknik som utgör basen i AERIGON. Intuitive Aerial har genom betydande ingenjörsinsatser utvecklat NEWTON till den produkt som det är idag genom att främst integrera styr- och reglersystemet, efter att ha förvärvat vissa produkträttigheter till själva stativet från det svenska teknikbolaget Swedish Chameleon.

NEWTON är en produkt som kompletterar AERIGON på så vis att den kan användas i situationer där det inte går eller är tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller på event-arenor.

NEWTON använder specialanpassad stabiliseringsmjukvara från Intuitive Aerial. Mjukvaruintegrationen i kamerastativet från Swedish Chameleon gör att professionella kameraoperatörer kan minska den tid det tar att säkert få stabila och vackra kameraåkningar. Baserat på de rättigheter som omfattas av avtalet med Swedish Chameleon har NEWTON vidareutvecklats till en ny högkvalitativ gimbal för bland annat broadcasttillämpningar.

 

Stark tillväxt för inom nytt TV-format 4K/UHD

Tekniksprånget till 4K/UHD förväntas innebära hög tillväxt de närmaste åren inom avancerad gyrostabiliserande teknik, vilket gynnar Intuitive Aerial. Enligt en rapport från Research & Markets förväntas tillväxten uppgå till 33 procent per år under de närmaste fem åren.

 

 

DOMINION

Intuitive Aerial har även utvecklat den avancerade styrenheten DOMINION som har lanserats under hösten 2015.

DOMINION är en bärbar styrenhet som gör det möjligt för kameraoperatörerna att styra kamerarörelser, fokus och andra kamerainställningar på NEWTON och AERIGON. Produktionsbolag, filmare, regissörer och produktionsteam har nu ännu större kontroll när de tar filmsekvenser med hjälp av så gott som alla moderna kameror.

 

 

AERIGON

Systemet AERIGON är en multirotorhelikopter anpassad för att flyga kameror för professionellt bruk. AERIGON är den första professionella flygande kameraplattformen skräddarsydd för film- och TV-produktioner som erbjuder den prestanda och precision som krävs för filmning med moderna HD- och UltraHD-kameror.

AERIGON-systemet har använts i en rad storskaliga filmproduktioner, såsom James Bond Spectre, Disneys Into the Woods och Marvels Avengers Age of Ultron. Produktionsbolaget Natural History Film Unit (NHFU) har också använt sin AERIGON i flera högprofilerade naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.

AERIGON-systemet har successivt byggts ut med starkare motorer och styrsystemet har inte riktigt hängt med i utvecklingen. Vid vissa flygmanövrar med stora accelerationer och tunga kameror kan en pendelrörelse uppstå, vilket kan ge ett instabilt flygbeteende. Ett större omtag i konstruktionsarbetet i en ny generation av AERIGON behövs för att säkert lösa detta problem. Konkurrensen inom medeltunga drönare har dock ökat och för närvarande fokuserar Bolaget på att öka försäljningen av NEWTON i första hand, som bedöms ha betydligt större marknadspotential och mindre konkurrens.