Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ)
TECKNINGSTID 21 juni - 7 juli 2016
Start
Evo Cleaner

Envirologics nya robot Evo Cleaner lanseras under 2016.

 

 

Klicka på fliken "Ladda ner material" längst till höger för att ladda ner anmälningssedel för Teckning utan företräde.

Inbjudan att teckna Units i Envirologic AB

Härmed inbjuds aktieägarna och allmänheten att teckna Units (aktier och teckningsoptioner) i Envirologic AB (publ) i enlighet med villkoren i memorandum upprättat av styrelsen i juni 2016.  

 

Om Envirologic AB

Envirologic grundades 1999 och har sedan starten arbetat med att utveckla automatiska programmerbara robotar för rengöring av hälsovådliga och starkt förorenade utrymmen.

Sedan starten har Bolaget sålt drygt 600 robotar, med ett sammanlagt försäljningsvärde om cirka 210 mnkr i aktuellt nyförsäljningspris. Huvudmarknaden har varit tvätt av grisstallar, men försäljning till andra applikationsområden (mälterier, korrosionstestboxar till bilindustrin, annan djuruppfödning) förekommer också.

 

Nuläge och syfte med emissionen

Envirologic har sålt tvättrobotar till över 30 procent av svenska större grisproducenter (produktion av minst 1 000 grisar per år). Svenska marknaden för grisuppfödning är dock liten i ett europeiskt perspektiv och står bara för drygt en procent av den europeiska grisproduktionen.

Envirologic har som mål att nå en marknadspenetration på 25 procent i de största europeiska producentländerna, vilket motsvarar en total försäljningspotential om 11 400 robotar, eller 4 500 mnkr. För denna breda marknadssatsning behöver Bolaget ett utökat rörelsekapital.

Envirologic har dessutom som målsättning att öka andelen intäkter från applikationsområden som ligger utanför grisuppfödning, till exempel:

  • Tvätt av stora värmeväxlare
  • Tvätt av kylcontainrar inom livsmedelstransport
  • Tvätt av strålningsutsatta områden på kärnkraftverk

 

Klicka på fliken "Ladda ner material" längst till höger för att ladda ner anmälningssedel för Teckning utan företräde.