Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ)
TECKNINGSTID 21 juni - 7 juli 2016
Presentation av VD

 

 

Se presentation med vd Jan Sandberg på Stora Aktiedagen i Skellefteå 19 april 2016.

 

 

 

 

 

 

Jan Sandberg, vd

Vd har ordet

Envirologic har sedan grundandet 1999 sålt sammanlagt 620 robotar till ett försäljningsvärde om 210 mnkr med dagens försäljningspris. Vi har beprövade robotar med patenterad teknik som sedan länge är fullt industrialiserade och tillförlitliga. Vi är övertygade om att våra produkter har stor potential på exportmarknaden och Bolaget är nu redo att påbörja sin internationella expansion på allvar.

 

EVO Cleaner

Bolaget har just färdigutvecklat en ny generation tvättrobotar för grisproducenter, EVO Cleaner. Den nya roboten innebär attkundens hantering av roboten avsevärt förenklats. Ett tiotal av EVO Cleaner har redan sålts, trots att ingen ännu har tillverkats. Nu ska den egentliga marknadsföringen och försäljningen starta.

Vi har sålt tvättrobotar av tidigare modeller (Clever Cleaner) till över 30 procent av svenska större grisproducenter (produktion av minst 1 000 grisar per år). Svenska marknaden står dock bara för drygt en procent av den europeiska grisproduktionen. Bolaget har som mål att nå en marknadspenetration på 25 procent i de största europeiska producentländerna, vilket motsvarar en total försäljningspotential om 11 400 robotar, eller 4 500 mnkr. För denna breda marknadssatsning behöver vi ett utökat rörelsekapital.

 

Nya applikationsområden

Historiskt har grisuppfödning varit vår största marknad, men nu förbereder vi en entré även på nya marknader. I samarbete med Vattenfall genomför vi försök av Tvätt av stora värmeväxlare. Kundnyttan är både att rationalisera bort tungt manuellt tvättarbete och på så vis sänka lönekostnaderna och få en bättre arbetsmiljö, men också att uppnå ett bättre tvättresultat och en bättre värmeöverföring i värmeväxlarna genom renare konvektionsytor. Bolaget har patentsökt delar av den tekniska lösningen i dessa specialanpassade robotar.

Vi ser också tvätt av kylcontainrar för livsmedel som en möjlig stor marknad, där vi planerar inleda en marknadsstudie för att hitta bästa sättet att ta sig in.

Vi har även kontaktats av stora företag i kärnkraftindustrin. Tillsammans med kunden har vi med goda resultat utvärderat möjligheten att tvätta området kring reaktortanken, vilket är ett krav i samband med revision av reaktorn. Beslut om fortsättning är ännu inte taget, men i vilket fall som helst visar det att våra produkter har stor potential inom många fler områden än grisuppfödning. Vi kommer att aktivt söka efter andra branscher där repetitiv tvättning efterfrågas och där automatiserad/robotiserad tvättning är möjlig att applicera.

 

Kapital för internationell expansion

För att klara av vår internationella expansion behöver vi förstärka vår organisation inom försäljning och marknadsföring. Vibehöver också ha ett utökat rörelsekapital för att kunna satsa på nya applikationsområden, såväl tekniskt som marknadsmässigt.

I många av de branscher som vi utvärderar är de ledande aktörerna väldigt stora företag och vi behöver därför uppnå en ökad finansiell stabilitet för att framstå som trovärdiga partners i det fortsatta utvecklingsarbetet, vilket kräver ett förstärkt rörelsekapital.

Sammanfattningsvis är vi övertygade om att Envirologic har alla förutsättningar att bli ett långsiktigt och lönsamt tillväxtföretag och vi hoppas att Du vill vara med på resan.

Jan Sandberg, vd