Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial 2017
TECKNINGSTID 5 april - 8 maj 2017
Start

 

 

NEWTON

Gyrostabiliserande kamerastativet NEWTON

 

 

 

 

AERIGON testas vintertid

AERIGON testas vintertid

Inbjudan att teckna Units i Intuitive Aerial AB (publ)

Härmed inbjuds aktieägarna och allmänheten att teckna Units (aktier plus teckningsoptioner TO 3) i Intuitive Aerial AB (publ) i enlighet med villkoren i memorandum upprättat av styrelsen i mars 2017.  

 

Om Intuitive Aerial AB

Intuitive Aerials huvudprodukt är det gyrostabiliserande kamerastativet NEWTON. Kärnteknologin i systemet, det vill säga styr- och reglersystemet, är samma som för Bolagets obemannade helikoptrar, AERIGON. Denna grundteknologi är av bolaget egenutvecklad teknik.

Intuitive Aerial grundades år 2010 och har ända sedan starten haft en stark fokusering på att bli globalt världsledande inom nischen obemannade helikoptrar för film- och mediabranschen. Sedan 2015 säljer Bolaget även det egenutvecklade kamerastativet NEWTON, som fått ett väldigt bra mottagande på marknaden och nu är Bolagets huvudprodukt. 

Intuitive Aerial har huvudkontor i Linköping. Sedan våren 2015 har Intuitive Aerial även ett helägt dotterbolag i USA, Intuitive Aerial Inc. Totalt har bolaget 12 medarbetare.

 

Nuläge och syfte med Emissionen

Intuitive Aerial har genom olika utmärkelser och referensproduktioner fått bekräftat att Bolagets produkter är världsledande och har en stor framtida försäljningspotential.

Under 2016 har Intuitive Aerial sålt 24 system NEWTON med väldigt begränsade försäljningsresurser. Därför ska Bolaget nu öka sin egen försäljningsorganisation med fler exportsäljare samt utveckla fler varianter av NEWTON.

 

Finansiell målsättning

Bolagets breakeven ligger omkring 25 mnkr på årsbasis. Bolagets finansiella mål är att de närmaste åren kraftigt öka försäljningen och nå en omsättning på 85 - 90 mnkr och en rörelsemarginal (EBIT) på minst 15 procent för år 2020. Detta ska ske med hjälp av fler varianter av NEWTON och en ökad eftermarknad.