Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial 2017
TECKNINGSTID 5 april - 8 maj 2017
Presentation av VD

 

 

 

Robin Kahlbom, vd

Robin Kahlbom, vd

Vd har ordet

 

Året 2016 har inneburit en strategiförskjutning avseende våra produkter, från att tidigare haft fokus på vår multirotorhelikopter AERIGON till ökat fokus på vårt gyrostabiliserande kamerastativ NEWTON.

Kamerastativet NEWTON har fått ett väldigt bra mottagande på marknaden. Inte minst har Bolagets produkter fått stor och positiv uppmärksamhet i sociala medier. Trots mycket begränsade försäljningsresurser har vi under året sålt 24 system till väldigt nöjda kunder.

 

Resultatet 2016

Resultatet har under året 2016 förbättrats från minus 12,3 mnkr (2015) till minus 8,8 mnkr (2016). Glädjande är att resultatet under loppet av året 2016 stärkts i takt med ökad försäljning och att vi reducerat kostnaderna. Första halvåret 2016 var resultatet minus 6,2 mnkr och andra halvåret var förlusten 2,6 mnkr.

 

Finansiella mål

Vårt finansiella mål är att år 2020 omsätta omkring 85 – 90 mnkr med en rörelsemarginal (EBIT) på minst 15 procent. Bakom detta mål ligger en bedömning av hur stor försäljning vi kan nå för NEWTON inklusive de nya kommande varianterna av systemet. Vi förväntar oss därtill en successivt utökad eftermarknad bestående av serviceavtal och reservdelar i takt med att allt fler system används ute hos våra kunder.

 

Emissionslikviden

Vi ska anställa fler exportsäljare under 2017 och bygga ut vårt nätverk av distributörer, agenter och partners och på så vis öka försäljningen av den befintliga versionen av NEWTON. Genom att utveckla nya versioner av NEWTON som lanseras senast under 2018 och 2019 ska vi öka den totala försäljningspotentialen för systemet väsentligt och på så vis successivt kunna bli ett lönsamt företag.

Vår förhoppning är att ni vill fortsätta vara med och stödja oss för att genomföra de satsningar som ger ett marknadsledarskap inom i första hand gyrostabiliserande kamerasystem.

 

Robin Kahlbom, vd