80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

Lösenperioden för Envirologic TO 1 B var mellan 1 april – 15 april 2018. Lösenkursen bestämdes till 3,50 kronor per ny B-aktie i Envirologic.

Totalt har 1 069 651 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 80,2 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 3,7 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2018.

Efter registreringen kommer Envirologic att ha 8 692 191 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 138 676,79 kronor.