Ägarskifte med publikt kapital

Ägarskifte med publikt kapital är ett nytt sätt att genomföra ägarskiften i lönsamma bolag, som till exempel kan stå inför ett generationsskifte.

I Sverige finns 15 000 aktiebolag med ett resultat efter skatt i intervallet 1 – 10 miljoner kronor och 5 000 aktiebolag med ett resultat efter skatt i intervallet 10 – 50 miljoner kronor (källa: UC). Många av dessa lönsamma bolag är ägarledda av företagare som kommer att gå i pension den närmaste tioårsperioden.

Färre företag går i arv inom familjen. På köparsidan saknas ofta kapital. Anställda i ledande befattning kan ibland vara lämpliga köpare, men har inte alltid råd att köpa. Priserna på företag som säljs är därför låga, med p/e-tal i intervallet 4 till 7 (resultat efter skatt).

Investera i Ägarskiftesbolag

Ägarskifte med publikt kapital drivs av Vellenova AB. Lösningen innebär att ge privatinvesterare möjlighet att köpa aktier i lönsamma bolag.

Nya verkställande huvudägare kan vara yngre anställda som kan köpa 10 – 20 procent av aktierna, men som inte har råd att köpa hela bolaget. Privatinvesterare erbjuds att köpa övriga aktier, samtidigt som bolaget listas på en småbolagsbörs.

Med ett p/e-tal på mellan 4 – 7 kan direktavkastningen bli hög, cirka 10 procent per år. Generellt är det bättre att investera i lönsamma företag som kan lämna en hög utdelning än i riskabla förhoppningsbolag (bolag som ännu inte nått lönsamhet).

Anmäl Dig till vårt investerarnätverk

Anmäl Dig till EmissionsTorgets investerarnätverk (gratis) så få du automatiskt erbjudanden att investera.

Du kan också läsa mer om ”Ägarskifte med publikt kapital” på hemsidan www.ägarskifte.net.