Nyheter

90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

Lösenperioden för Envirologic TO 2 B var mellan 1 april – 15 april 2019. Lösenkursen bestämdes till 3,50 kronor per ny B-aktie i Envirologic.

Totalt har 1 175 262 teckningsoptioner TO 2 B utnyttjats (cirka 90,2 procent av samtliga TO 2 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 4,1 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2019.

Efter registreringen kommer Envirologic att ha 9 472 353 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 240 878,243 kronor.

88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 5 avslutades den 15 november 2018. Totalt har 11 083 962 teckningsoptioner TO 5 utnyttjats (cirka 88,5 procent av samtliga TO 5), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförts cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av december 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial ha 57 561 935 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 361 148,30 kronor.

Analys av Kontigo Care på First North

Tisdag 13 november 2018

EmissionsTorget har gjort en analys av Kontigo Care på First North.

Läs nyhetsbrevet med analysen här i webbversion.

Klicka här för att ladda ner och läsa analysen som pdf.

91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 4 var mellan 1 juni – 15 juni 2018. Lösenkursen bestämdes till 0,30 kronor per ny aktie i Intuitive Aerial.

Totalt har 11 404 392 teckningsoptioner TO 4 utnyttjats (cirka 91,1 procent av samtliga TO 4), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförs cirka 3,4 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,2 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av juli 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial att ha 46 477 973 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 8 366 035,14 kronor.

80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

Lösenperioden för Envirologic TO 1 B var mellan 1 april – 15 april 2018. Lösenkursen bestämdes till 3,50 kronor per ny B-aktie i Envirologic.

Totalt har 1 069 651 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 80,2 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 3,7 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2018.

Efter registreringen kommer Envirologic att ha 8 692 191 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 138 676,79 kronor.

Intuitive Aerials företrädesemission i november – december 2017 tecknad till 134 procent

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 12,0 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 16,1 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 134 procent. Av beloppet har cirka 8,7 mnkr (73 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 7,4 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 330 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen om 12,0 mnkr och Överteckningsemissionen om 3,0 mnkr, totalt 15,0 mnkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan hela Överteckningsemissionen tas i anspråk. Avräkningsnotor beräknas skickas ut senast måndagen den 18 december 2017. Observera att Units som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan tecknare.

Efter emissionskostnader om 2,4 mnkr (varav kostnader för garantikonsortium cirka 0,4 mnkr) samt den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mnkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 12,4 mnkr i likvida medel. Om dessutom återbetalning av bryggfinansiering om 2,0 mnkr samt kostnader för upptagande av bryggfinansiering (0,2 mnkr) frånräknas kommer Bolaget netto att tillföras 10,2 mnkr i likvida medel.

Antal aktier, aktiekapital, teckningsoptioner etc

Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 35 073 581 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 6 313 244,58 kronor.

Antalet teckningsoptioner TO 4 kommer att uppgå till 12 524 527 stycken. En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under perioden 1 juni ‑ 15 juni 2018. Lösenkursen kommer att vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i teckningsperioden, avrundad nedåt till helt tiotal öre, dock lägst 30 öre och högst 1,00 kronor.

Antalet teckningsoptioner TO 5 kommer att uppgå till 12 524 527 stycken. En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under perioden 1 november ‑ 15 november 2018. Lösenkursen kommer att vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i teckningsperioden, avrundad nedåt till helt tiotal öre, dock lägst 30 öre och högst 1,00 kronor.

Intuitive Aerials företrädesemission i april – maj 2017 tecknad till 105 procent

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial om cirka 8,2 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 8,6 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent. Av beloppet har cirka 5,1 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 3,5 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 200 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen på cirka 8,2 mnkr och Överteckningsemissionen på cirka 3,2 mnkr, totalt cirka 11,4 mnkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan en mindre del (0,4 mnkr) av Överteckningsemissionen tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer därmed att erhålla full tilldelning. Avräkningsnotor skickas ut senast måndagen den 15 maj 2017.

Efter emissionskostnader om cirka 1,6 mnkr (varav kostnader för garantikonsortium cirka 0,35 mnkr) och den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mnkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 6,8 mnkr i likvida medel.

Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

EmissionsTorget har gjort en intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson.

Läs nyhetsbrevet med intervjun här.

Klicka här för att ladda ner och läsa artikeln som pdf.

72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

Lösenperioden för Kentima Holding TO 1 B var mellan 15 oktober – 31 oktober 2016. Lösenkursen bestämdes till 1,10 kronor per ny B-aktie i Kentima Holding.

Totalt har 3 345 542 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 72 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Kentima Holding tillförs cirka 3,6 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,25 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Kentima Holding IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Efter registreringen kommer Kentima Holding att ha 29 162 111 aktier (varav 999 998 A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 240 234,53 kronor.

Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

Företrädesemissionen i Envirologic om cirka 7,0 miljoner kronor har övertecknats. Slutlig sammanställning visar att totala teckningen uppgår till 11,7 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 167 procent. Av beloppet har 6,4 mnkr (92 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och 5,3 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av sammanlagt drygt 300 tecknare.

Genom överteckningen kan hela överteckningsemissionen om cirka 2,1 mnkr tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer att erhålla tilldelning med minst 1 000 Units per person (eller det lägre antal aktier som har ansökts om).

Inklusive överteckningsemissionen uppgår emissionsbeloppet till 9,1 mnkr före emissionskostnader (1,4 mnkr), vilket innebär att bolaget netto tillförs cirka 7,7 mnkr i likvida medel.

Genom Erbjudandet får Envirologic cirka 280 nya aktieägare, vilket betyder att bolaget kommer att ha cirka 980 aktieägare.

Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 7 622 540 stycken, varav 395 100 aktier av serie A och 7 227 440 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 998 552,74 kronor.

Utöver detta emitteras 1 303 220 teckningsoptioner TO 1 B och 1 303 220 teckningsoptioner TO 2 B.

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att under perioden 1 april – 15 april 2018 teckna en (1) ny aktie i Envirologic av serie B till en lösenkurs som ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, avrundad neråt till helt tiotal öre, under den period om tio (10) handelsdagar som slutar 7 bankdagar (7) innan första dag i teckningsperioden. Lösenkursen ska dock lägst uppgå till 3,50 kronor och högst 7 kronor.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att under perioden 1 april – 15 april 2019 teckna en (1) ny aktie i Envirologic av serie B till en lösenkurs som ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, avrundad neråt till helt tiotal öre, under den period om tio (10) handelsdagar som slutar 7 bankdagar (7) innan första dag i teckningsperioden. Lösenkursen ska dock lägst uppgå till 3,50 kronor och högst 7 kronor.