91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 4 var mellan 1 juni – 15 juni 2018. Lösenkursen bestämdes till 0,30 kronor per ny aktie i Intuitive Aerial.

Totalt har 11 404 392 teckningsoptioner TO 4 utnyttjats (cirka 91,1 procent av samtliga TO 4), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförs cirka 3,4 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,2 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av juli 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial att ha 46 477 973 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 8 366 035,14 kronor.