Aktuella erbjudanden

Tidigare Erbjudanden

26 mars 2019
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 2 B, lösenperiod 1 – 15 april 2019

25 oktober 2018
Intuitive Aerial: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 5, lösenperiod 1 – 15 november 2018

31 maj 2018
Intuitive Aerial AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 4, lösenperiod 1 – 15 juni 2018

26 mars 2018
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 1 B, lösenperiod 1 – 15 april 2018

17 november 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

29 mars 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

2 oktober 2016
Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

15 juni 2016
Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

17 mars 2016
Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

28 december 2015
Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

Erbjudanden

Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 2 B, lösenperiod 1 – 15 april 2019

En teckningsoption Envirologic TO 2 B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Envirologic till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har i enlighet med detta bestämts till 3,50 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 1 – 15 april 2019.

 

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 2 B tecknar nya aktier genom att fylla i anmälningssedel enligt nedan samt skicka denna till emissionsinstitutet Aktieinvest, så att de har den tillhanda senast måndagen den 15 april 2019. Observera att även betalning för de tecknade aktierna ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast måndagen den 15 april 2019.

 

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

 

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 2 B tecknar nya aktier genom sin förvaltare. Förvaltarregistrerade innehavare uppmanas därför kontakta sin förvaltare i god tid innan den 15 april 2019, för att anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas.

 

Sista dag för handel med teckningsoption TO 2 B

Teckningsoptionerna handlas på Spotlight Stock Market till och med torsdagen den 11 april 2019.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa. Innehavare av teckningsoptioner TO 2 B som inte avser utnyttja dessa uppmanas därför att sälja dessa på Spotlight Stock Market senast torsdagen den 11 april 2019, så att någon annan kan utnyttja dem istället.

 

Memorandum med fullständiga villkor för teckningsoption TO 2 B

Memorandum från företrädesemissionen i juni 2016, med fullständiga villkor för teckningsoption TO 2 B, kan laddas ner här.

 Envirologic_Memo_Tumnagel

Intuitive Aerial: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 5, lösenperiod 1 – 15 november 2018

En teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har i enlighet med detta bestämts till 0,30 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 1 – 15 november 2018.

 

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 5 tecknar nya aktier genom att fylla i anmälningssedel enligt nedan samt skicka denna till emissionsinstitutet Aktieinvest, så att de har den tillhanda senast torsdagen den 15 november. Observera att även betalning för de tecknade aktierna ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast torsdagen den 15 november.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

 

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 5 tecknar nya aktier genom sin förvaltare. Förvaltarregistrerade innehavare uppmanas därför kontakta sin förvaltare i god tid innan den 15 november 2018, för att anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas.

 

Sista dag för handel med teckningsoption TO 5

Teckningsoptionerna handlas på First North till och med tisdagen den 13 november 2018.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa. Innehavare av teckningsoptioner TO 5 som inte avser utnyttja dessa uppmanas därför att sälja dessa på First North senast tisdagen den 13 november, så att någon annan kan utnyttja dem istället.

 

Prospekt med fullständiga villkor för teckningsoption TO 5

Prospekt från företrädesemissionen i november – december 2017, med fullständiga villkor för teckningsoption TO 5, kan laddas ner här.

IA_Bild_Prospekt_175pix

Intuitive Aerial AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 4, lösenperiod 1 – 15 juni 2018

En teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har i enlighet med detta bestämts till 0,30 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 1 – 15 juni 2018.

 

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 4 tecknar nya aktier genom att fylla i anmälningssedel enligt nedan samt skicka denna till emissionsinstitutet Aktieinvest, så att de har den tillhanda senast fredagen den 15 juni. Observera att även betalning för de tecknade aktierna ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 15 juni.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

 

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 4 tecknar nya aktier genom sin förvaltare. Förvaltarregistrerade innehavare uppmanas därför kontakta sin förvaltare i god tid innan den 15 juni 2018, för att anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas.

 

Sista dag för handel med teckningsoption TO 4

Teckningsoptionerna handlas på First North till och med onsdagen den 13 juni 2018.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa. Innehavare av teckningsoptioner TO 4 som inte avser utnyttja dessa uppmanas därför att sälja dessa på First North senast onsdagen den 13 juni, så att någon annan kan utnyttja dem istället.

 

Prospekt med fullständiga villkor för teckningsoption TO 4

Prospekt från företrädesemissionen i november – december 2017, med fullständiga villkor för teckningsoption TO 4, kan laddas ner här.

IA_Bild_Prospekt_175pix

Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 1 B, lösenperiod 1 – 15 april 2018

En teckningsoption Envirologic TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Envirologic till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har i enlighet med detta bestämts till 3,50 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 1 – 15 april 2018.

 

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B tecknar nya aktier genom att fylla i anmälningssedel enligt nedan samt skicka denna till emissionsinstitutet Aktieinvest, så att de har den tillhanda senast fredagen den 13 april. Observera att även betalning för de tecknade aktierna ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 13 april.

 

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

 

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B tecknar nya aktier genom sin förvaltare. Förvaltarregistrerade innehavare uppmanas därför kontakta sin förvaltare i god tid innan den 13 april 2018 (eftersom den 15 april råkar vara en söndag), för att anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas.

 

Sista dag för handel med teckningsoption TO 1 B

Teckningsoptionerna handlas på AktieTorget till och med onsdagen den 11 april 2018.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa. Innehavare av teckningsoptioner TO 1 B som inte avser utnyttja dessa uppmanas därför att sälja dessa på AktieTorget senast onsdagen den 11 april 2018, så att någon annan kan utnyttja dem istället.

 

Memorandum med fullständiga villkor för teckningsoption TO 1 B

Memorandum från företrädesemissionen i juni 2016, med fullständiga villkor för teckningsoption TO 1 B, kan laddas ner här.

 Envirologic_Memo_Tumnagel

Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

Ladda ner memorandum och anmälningssedel på EmissionsTorget.

Intuitive Aerial AB på First North genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 23 november – 11 december 2017.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel för teckning utan företräde (”Särskild anmälningssedel 2”) finns genom att klicka på länken ovan.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än måndagen den 11 december 2017.

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget.

 

Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

Ladda ner memorandum och anmälningssedel på EmissionsTorget.

Intuitive Aerial AB på First North genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid).

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än måndagen den 8 maj 2017.

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget.

Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

En teckningsoption Kentima Holding TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Kentima Holding till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har bestämts till 1,10 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 15 – 31 oktober 2016.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför intresse i god tid innan 31 oktober 2016 till förvaltare.

De som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 B uppmanas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja dem istället.

Teckningsoptioner TO 1 B som inte utnyttjas senast 31 oktober 2016 eller säljs senast 27 oktober 2016 på First North förfaller och blir värdelösa.

Läs mer om Kentima Holding och ladda ner memorandum från listningsemissionen 2015. 

Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

Ladda ner memorandum och anmälningssedel på EmissionsTorget.

Envirologic AB på AktieTorget genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 21 juni – 7 juli 2016.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än torsdagen den 7 juli 2016.

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget.

Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

En teckningsoption Redsense Medical TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i Redsense Medical till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om 10 handelsdagar som slutar 10 bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 5,00 kronor och högst 10,00 kronor.

Lösenperioden infaller 1 – 15 april 2016.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har bestämts till 10,00 kronor per ny aktie.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför intresse i god tid innan 15 april 2016 till förvaltare.

De som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 uppmanas att sälja dem på AktieTorget så att någon annan kan utnyttja dem istället.

Teckningsoptioner TO 1 som inte utnyttjas senast 15 april 2016 eller säljs senast 13 april 2016 på AktieTorget kommer att förfalla och bli värdelösa.

Läs mer om Redsense Medical och ladda ner memorandum från listningsemissionen 2015. 

Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget, inklusive ladda ner memorandum och anmälningssedel.

Intuitive Aerial genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 7 januari – 25 januari 2016.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än måndagen den 25 januari.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.