Aktuella Erbjudanden

Tidigare Erbjudanden

26 mars 2019
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 2 B, lösenperiod 1 – 15 april 2019

25 oktober 2018
Intuitive Aerial: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 5, lösenperiod 1 – 15 november 2018

31 maj 2018
Intuitive Aerial AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 4, lösenperiod 1 – 15 juni 2018

26 mars 2018
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 1 B, lösenperiod 1 – 15 april 2018

17 november 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

29 mars 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

2 oktober 2016
Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

15 juni 2016
Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

17 mars 2016
Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

28 december 2015
Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

En teckningsoption Kentima Holding TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Kentima Holding till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har bestämts till 1,10 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 15 – 31 oktober 2016.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför intresse i god tid innan 31 oktober 2016 till förvaltare.

De som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 B uppmanas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja dem istället.

Teckningsoptioner TO 1 B som inte utnyttjas senast 31 oktober 2016 eller säljs senast 27 oktober 2016 på First North förfaller och blir värdelösa.

Läs mer om Kentima Holding och ladda ner memorandum från listningsemissionen 2015.