Aktuella Erbjudanden

Tidigare Erbjudanden

26 mars 2019
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 2 B, lösenperiod 1 – 15 april 2019

25 oktober 2018
Intuitive Aerial: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 5, lösenperiod 1 – 15 november 2018

31 maj 2018
Intuitive Aerial AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 4, lösenperiod 1 – 15 juni 2018

26 mars 2018
Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 1 B, lösenperiod 1 – 15 april 2018

17 november 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

29 mars 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

2 oktober 2016
Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

15 juni 2016
Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

17 mars 2016
Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

28 december 2015
Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

Intuitive Aerial AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 4, lösenperiod 1 – 15 juni 2018

En teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har i enlighet med detta bestämts till 0,30 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 1 – 15 juni 2018.

 

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 4 tecknar nya aktier genom att fylla i anmälningssedel enligt nedan samt skicka denna till emissionsinstitutet Aktieinvest, så att de har den tillhanda senast fredagen den 15 juni. Observera att även betalning för de tecknade aktierna ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 15 juni.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

 

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 4 tecknar nya aktier genom sin förvaltare. Förvaltarregistrerade innehavare uppmanas därför kontakta sin förvaltare i god tid innan den 15 juni 2018, för att anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas.

 

Sista dag för handel med teckningsoption TO 4

Teckningsoptionerna handlas på First North till och med onsdagen den 13 juni 2018.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa. Innehavare av teckningsoptioner TO 4 som inte avser utnyttja dessa uppmanas därför att sälja dessa på First North senast onsdagen den 13 juni, så att någon annan kan utnyttja dem istället.

 

Prospekt med fullständiga villkor för teckningsoption TO 4

Prospekt från företrädesemissionen i november – december 2017, med fullständiga villkor för teckningsoption TO 4, kan laddas ner här.

IA_Bild_Prospekt_175pix