Så här kan företag använda EmissionsTorget

EmissionsTorget förenklar för investerarna och sänker marknadsföringskostnaderna för bolaget.

På EmissionsTorget presenteras erbjudandet på ett samlat och trevligt sätt. All tillhörande information (videopresentationer, pressmeddelanden) kan enkelt läggas upp under respektive meny.

Erbjudandehandlingar (prospekt eller memorandum respektive teckningssedlar) blir enkla att ladda ner. För de investerare som vill ha tryckta prospekt eller memorandum hemskickade finns en automatisk beställningsfunktion integrerad. Även anmälningar till investerarträffar kan administreras via portalen.

Genom en välutvecklad statistikfunktion får bolaget detaljerad feedback på olika marknadsföringsåtgärder.

Om EmissionsTorget

EmissionsTorget drivs av Vellenova AB, verksamt inom publik kapitalanskaffning, med särskilt fokus på Ägarskifte med publikt kapital. Mer om Vellenova AB hittar du på www.vellenova.se. Mer om Ägarskifte med publikt kapital hittar du på www.ägarskifte.net.

Välkommen att ta kontakt med oss om hur vi kan hjälpa till i er kapitalanskaffning.