88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 5 avslutades den 15 november 2018. Totalt har 11 083 962 teckningsoptioner TO 5 utnyttjats (cirka 88,5 procent av samtliga TO 5), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförts cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av december 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial ha 57 561 935 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 361 148,30 kronor.