90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

Lösenperioden för Envirologic TO 2 B var mellan 1 april – 15 april 2019. Lösenkursen bestämdes till 3,50 kronor per ny B-aktie i Envirologic.

Totalt har 1 175 262 teckningsoptioner TO 2 B utnyttjats (cirka 90,2 procent av samtliga TO 2 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 4,1 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2019.

Efter registreringen kommer Envirologic att ha 9 472 353 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 240 878,243 kronor.