Aktuella Nyheter

12 maj 2019
90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

15 december 2018
88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

13 november 2018
Analys av Kontigo Care på First North

25 juni 2018
91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

20 april 2018
80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

23 december 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i november – december 2017 tecknad till 134 procent

Tidigare Nyheter

10 maj 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i april – maj 2017 tecknad till 105 procent

17 november 2016
Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

13 november 2016
72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

1 augusti 2016
Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

22 juni 2016
Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic – Intervju med vd Jan Sandberg

5 maj 2016
97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

8 mars 2016
Intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde

30 januari 2016
Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

17 oktober 2015
78 procent av EQL Pharma TO 2 utnyttjades

6 juli 2015
Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

Lösenperioden för Kentima Holding TO 1 B var mellan 15 oktober – 31 oktober 2016. Lösenkursen bestämdes till 1,10 kronor per ny B-aktie i Kentima Holding.

Totalt har 3 345 542 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 72 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Kentima Holding tillförs cirka 3,6 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,25 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Kentima Holding IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Efter registreringen kommer Kentima Holding att ha 29 162 111 aktier (varav 999 998 A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 240 234,53 kronor.