Aktuella Nyheter

12 maj 2019
90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

15 december 2018
88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

13 november 2018
Analys av Kontigo Care på First North

25 juni 2018
91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

20 april 2018
80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

23 december 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i november – december 2017 tecknad till 134 procent

Tidigare Nyheter

10 maj 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i april – maj 2017 tecknad till 105 procent

17 november 2016
Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

13 november 2016
72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

1 augusti 2016
Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

22 juni 2016
Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic – Intervju med vd Jan Sandberg

5 maj 2016
97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

8 mars 2016
Intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde

30 januari 2016
Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

17 oktober 2015
78 procent av EQL Pharma TO 2 utnyttjades

6 juli 2015
Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial om cirka 10,7 miljoner kronor har övertecknats. Slutlig sammanställning visar att totala teckningen uppgår till 15,5 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 145 procent. Av beloppet har 6,7 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och 8,8 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av sammanlagt cirka 550 tecknare.

Genom överteckningen kan hela överteckningsemissionen om cirka 1,8 mnkr tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer att erhålla tilldelning med minst 1 000 aktier per person (eller det lägre antal aktier som har ansökts om).

Inklusive överteckningsemissionen uppgår emissionsbeloppet till 12,5 mnkr före emissionskostnader (1,6 mnkr) respektive kostnader för garantikonsortium (0,6 mnkr). Därtill har cirka 0,5 mnkr av emissionsbeloppet betalats genom kvittning, vilket innebär att bolaget netto tillförs cirka 9,8 mnkr i likvida medel, före återbetalning av bryggfinansiering.

Genom Erbjudandet får Intuitive Aerial cirka 500 nya aktieägare, vilket betyder att bolaget kommer att ha cirka 1 400 aktieägare.

Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 6 539 031 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 177 025,58 kronor. Endast ett aktieslag finns i bolaget.