Aktuella Nyheter

12 maj 2019
90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

15 december 2018
88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

13 november 2018
Analys av Kontigo Care på First North

25 juni 2018
91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

20 april 2018
80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

23 december 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i november – december 2017 tecknad till 134 procent

Tidigare Nyheter

10 maj 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i april – maj 2017 tecknad till 105 procent

17 november 2016
Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

13 november 2016
72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

1 augusti 2016
Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

22 juni 2016
Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic – Intervju med vd Jan Sandberg

5 maj 2016
97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

8 mars 2016
Intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde

30 januari 2016
Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

17 oktober 2015
78 procent av EQL Pharma TO 2 utnyttjades

6 juli 2015
Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

Lösenperioden för Redsense Medical TO 1 var mellan 1 april – 15 april 2016. Lösenkursen bestämdes till 10,00 kronor per ny aktie i Redsense Medical.

Totalt har 1 062 200 teckningsoptioner TO 1 utnyttjats (cirka 97 procent av samtliga TO 1), vilket innebär att Redsense Medical tillförs cirka 10,6 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,6 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Redsense Medical IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i början av maj 2016.

Efter registreringen kommer Redsense Medical att ha 9 390 733 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 939 073,30 kronor.