Aktuella erbjudanden

17 november 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

Tidigare Erbjudanden

29 mars 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

2 oktober 2016
Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

15 juni 2016
Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

17 mars 2016
Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

28 december 2015
Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

9 september 2015
Anmälningssedel för lösen av EQL Pharma TO 2, andra lösentillfället

4 juni 2015
Inbjudan till teckning av Units i Kentima Holding AB (publ), teckningstid 10 juni – 29 juni 2015

16 april 2015
Inbjudan till teckning av Units i Redsense Medical AB (publ) i samband med listning på AktieTorget

27 mars 2015
Anmälningssedel för lösen av teckningsoptioner TO 1 (serie 2014/2015) i ECOMB, 1 – 15 april 2015

10 mars 2015
Anmälningssedel för lösen av teckningsoptioner TO 2 (serie 2014/2015) i EQL Pharma, första lösentillfället, 16 – 31 mars 2015

Erbjudanden

Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

Ladda ner memorandum och anmälningssedel på EmissionsTorget.

Intuitive Aerial AB på First North genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 23 november – 11 december 2017.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel för teckning utan företräde (”Särskild anmälningssedel 2″) finns genom att klicka på länken ovan.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än måndagen den 11 december 2017.

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget.

 

Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

Ladda ner memorandum och anmälningssedel på EmissionsTorget.

Intuitive Aerial AB på First North genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid).

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än måndagen den 8 maj 2017.

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget.

Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

En teckningsoption Kentima Holding TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Kentima Holding till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har bestämts till 1,10 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 15 – 31 oktober 2016.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför intresse i god tid innan 31 oktober 2016 till förvaltare.

De som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 B uppmanas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja dem istället.

Teckningsoptioner TO 1 B som inte utnyttjas senast 31 oktober 2016 eller säljs senast 27 oktober 2016 på First North förfaller och blir värdelösa.

Läs mer om Kentima Holding och ladda ner memorandum från listningsemissionen 2015. 

Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

Ladda ner memorandum och anmälningssedel på EmissionsTorget.

Envirologic AB på AktieTorget genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 21 juni – 7 juli 2016.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än torsdagen den 7 juli 2016.

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget.

Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

En teckningsoption Redsense Medical TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i Redsense Medical till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om 10 handelsdagar som slutar 10 bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 5,00 kronor och högst 10,00 kronor.

Lösenperioden infaller 1 – 15 april 2016.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har bestämts till 10,00 kronor per ny aktie.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför intresse i god tid innan 15 april 2016 till förvaltare.

De som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 uppmanas att sälja dem på AktieTorget så att någon annan kan utnyttja dem istället.

Teckningsoptioner TO 1 som inte utnyttjas senast 15 april 2016 eller säljs senast 13 april 2016 på AktieTorget kommer att förfalla och bli värdelösa.

Läs mer om Redsense Medical och ladda ner memorandum från listningsemissionen 2015. 

Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget, inklusive ladda ner memorandum och anmälningssedel.

Intuitive Aerial genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 7 januari – 25 januari 2016.

Observera att förvaltare med stor sannolikhet har tidigare sista svarsdag än måndagen den 25 januari.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.

Anmälningssedel för lösen av EQL Pharma TO 2, andra lösentillfället

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget, inklusive ladda ner memorandum. 

En teckningsoption EQL Pharma TO 2 ger rätt att teckna en ny aktie i EQL Pharma till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om 10 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor.

Andra och sista lösenperioden infaller 16 – 30 september 2015.

Teckningskursen för sista lösenperioden har bestämts till 5,10 kronor.

Ladda ner anmälningssedel genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför helst intresse i god tid innan 30 september till förvaltare.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast 30 september 2015 eller säljs senast 28 september 2015 på AktieTorget kommer att förfalla och bli värdelösa.

Inbjudan till teckning av Units i Kentima Holding AB (publ), teckningstid 10 juni – 29 juni 2015

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget, inklusive ladda ner memorandum och anmälningssedel.

Kentima Holding (”Kentima” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission för aktieägarna (”Emissionen”).

Emissionen kompletteras med en Överteckningsemission till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Teckningsperioden infaller 10 juni – 29 juni 2015.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.

Inbjudan till teckning av Units i Redsense Medical AB (publ) i samband med listning på AktieTorget

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget, inklusive ladda ner memorandum och anmälningssedel.

Redsense Medical genomför en nyemission till allmänheten inför listning på AktieTorget.

Teckningsperioden infaller 21 april – 11 maj 2015.

All information om Erbjudandet inklusive anmälningssedel finns genom att klicka på länken ovan.

Anmälningssedel för lösen av teckningsoptioner TO 1 (serie 2014/2015) i ECOMB, 1 – 15 april 2015

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget, inklusive ladda ner memorandum.

En teckningsoption ECOMB TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i ECOMB till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om 20 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 2,00 kronor och högst 3,00 kronor.

Teckningsperioden infaller 1 – 15 april 2015.

Teckningskursen har bestämts till 2,00 kronor.

Ladda ner anmälningssedel genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför intresse i god tid innan 15 april till förvaltare.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast 15 april 2015 eller säljs senast 13 april 2015 på AktieTorget kommer att förfalla och bli värdelösa.