Envirologic AB: Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption TO 1 B, lösenperiod 1 – 15 april 2018

En teckningsoption Envirologic TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Envirologic till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har i enlighet med detta bestämts till 3,50 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 1 – 15 april 2018.

 

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B tecknar nya aktier genom att fylla i anmälningssedel enligt nedan samt skicka denna till emissionsinstitutet Aktieinvest, så att de har den tillhanda senast fredagen den 13 april. Observera att även betalning för de tecknade aktierna ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 13 april.

 

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

 

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B tecknar nya aktier genom sin förvaltare. Förvaltarregistrerade innehavare uppmanas därför kontakta sin förvaltare i god tid innan den 13 april 2018 (eftersom den 15 april råkar vara en söndag), för att anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas.

 

Sista dag för handel med teckningsoption TO 1 B

Teckningsoptionerna handlas på AktieTorget till och med onsdagen den 11 april 2018.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa. Innehavare av teckningsoptioner TO 1 B som inte avser utnyttja dessa uppmanas därför att sälja dessa på AktieTorget senast onsdagen den 11 mars, så att någon annan kan utnyttja dem istället.

 

Memorandum med fullständiga villkor för teckningsoption TO 1 B

Memorandum från företrädesemissionen i juni 2016, med fullständiga villkor för teckningsoption TO 1 B, kan laddas ner här.

 Envirologic_Memo_Tumnagel