Aktuella Erbjudanden

17 november 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB, teckningstid 23 november – 11 december 2017

Tidigare Erbjudanden

29 mars 2017
Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 5 april – 8 maj 2017 (förlängd teckningstid)

2 oktober 2016
Kentima Holding AB: Ladda ner anmälningssedel, teckningsoption TO 1 B, lösen 15 – 31 oktober 2016

15 juni 2016
Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ), teckningstid 21 juni – 7 juli 2016

17 mars 2016
Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

28 december 2015
Inbjudan till teckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ), teckningstid 7 – 25 januari 2016

9 september 2015
Anmälningssedel för lösen av EQL Pharma TO 2, andra lösentillfället

4 juni 2015
Inbjudan till teckning av Units i Kentima Holding AB (publ), teckningstid 10 juni – 29 juni 2015

16 april 2015
Inbjudan till teckning av Units i Redsense Medical AB (publ) i samband med listning på AktieTorget

27 mars 2015
Anmälningssedel för lösen av teckningsoptioner TO 1 (serie 2014/2015) i ECOMB, 1 – 15 april 2015

10 mars 2015
Anmälningssedel för lösen av teckningsoptioner TO 2 (serie 2014/2015) i EQL Pharma, första lösentillfället, 16 – 31 mars 2015

Redsense Medical TO 1: Ladda ner anmälningssedel här. Lösenperiod 1 – 15 april 2016.

En teckningsoption Redsense Medical TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i Redsense Medical till 70 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om 10 handelsdagar som slutar 10 bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 5,00 kronor och högst 10,00 kronor.

Lösenperioden infaller 1 – 15 april 2016.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har bestämts till 10,00 kronor per ny aktie.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen

Pdf_Icon_Mini

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 utnyttjar sina optioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till emissionsinstitutet Aktieinvest och samtidigt betala för de nya aktierna enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 utnyttjar sina optioner genom att kontakta sin förvaltare och anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas. Därefter betalas de i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att förvaltare i allmänhet har tidigare sista svarsdag, anmäl därför intresse i god tid innan 15 april 2016 till förvaltare.

De som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 uppmanas att sälja dem på AktieTorget så att någon annan kan utnyttja dem istället.

Teckningsoptioner TO 1 som inte utnyttjas senast 15 april 2016 eller säljs senast 13 april 2016 på AktieTorget kommer att förfalla och bli värdelösa.

Läs mer om Redsense Medical och ladda ner memorandum från listningsemissionen 2015.