Ladda ner anmälningssedel för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5

En teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Teckningskursen (även kallat ”lösenkursen”) har i enlighet med detta bestämts till 0,30 kronor per ny aktie.

Lösenperioden infaller 1 – 15 november 2018.

 

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 5 tecknar nya aktier genom att fylla i anmälningssedel enligt nedan samt skicka denna till emissionsinstitutet Aktieinvest, så att de har den tillhanda senast torsdagen den 15 november. Observera att även betalning för de tecknade aktierna ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast torsdagen den 15 november.

Ladda ner anmälningssedel (för direktregistrerade innehavare) genom att klicka på ikonen.

Pdf_Icon_Mini

 

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 5 tecknar nya aktier genom sin förvaltare. Förvaltarregistrerade innehavare uppmanas därför kontakta sin förvaltare i god tid innan den 15 november 2018, för att anmäla att teckningsoptionerna ska utnyttjas.

 

Sista dag för handel med teckningsoption TO 5

Teckningsoptionerna handlas på First North till och med tisdagen den 13 november 2018.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa. Innehavare av teckningsoptioner TO 5 som inte avser utnyttja dessa uppmanas därför att sälja dessa på First North senast tisdagen den 13 november, så att någon annan kan utnyttja dem istället.

 

Prospekt med fullständiga villkor för teckningsoption TO 5

Prospekt från företrädesemissionen i november – december 2017, med fullständiga villkor för teckningsoption TO 5, kan laddas ner här.

IA_Bild_Prospekt_175pix