Aktuella Nyheter

10 maj 2017
Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 105 procent

17 november 2016
Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

13 november 2016
72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

Tidigare Nyheter

1 augusti 2016
Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

22 juni 2016
Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic – Intervju med vd Jan Sandberg

5 maj 2016
97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

8 mars 2016
Intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde

30 januari 2016
Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

17 oktober 2015
78 procent av EQL Pharma TO 2 utnyttjades

6 juli 2015
Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

13 maj 2015
Redsense Medicals noteringsemission tecknad till 210 procent

22 april 2015
64 procent av ECOMB TO 1 utnyttjades

9 april 2015
EQL Pharma: Resultat av första lösenperioden för teckningsoption TO 2

Nyheter

Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 105 procent

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial om cirka 8,2 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 8,6 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent. Av beloppet har cirka 5,1 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 3,5 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 200 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen på cirka 8,2 mnkr och Överteckningsemissionen på cirka 3,2 mnkr, totalt cirka 11,4 mnkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan en mindre del (0,4 mnkr) av Överteckningsemissionen tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer därmed att erhålla full tilldelning. Avräkningsnotor skickas ut senast måndagen den 15 maj 2017.

Efter emissionskostnader om cirka 1,6 mnkr (varav kostnader för garantikonsortium cirka 0,35 mnkr) och den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mnkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 6,8 mnkr i likvida medel.

Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

EmissionsTorget har gjort en intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson.

Läs nyhetsbrevet med intervjun här.

Klicka här för att ladda ner och läsa artikeln som pdf.

72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

Lösenperioden för Kentima Holding TO 1 B var mellan 15 oktober – 31 oktober 2016. Lösenkursen bestämdes till 1,10 kronor per ny B-aktie i Kentima Holding.

Totalt har 3 345 542 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 72 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Kentima Holding tillförs cirka 3,6 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,25 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Kentima Holding IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Efter registreringen kommer Kentima Holding att ha 29 162 111 aktier (varav 999 998 A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 240 234,53 kronor.

Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

Företrädesemissionen i Envirologic om cirka 7,0 miljoner kronor har övertecknats. Slutlig sammanställning visar att totala teckningen uppgår till 11,7 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 167 procent. Av beloppet har 6,4 mnkr (92 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och 5,3 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av sammanlagt drygt 300 tecknare.

Genom överteckningen kan hela överteckningsemissionen om cirka 2,1 mnkr tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer att erhålla tilldelning med minst 1 000 Units per person (eller det lägre antal aktier som har ansökts om).

Inklusive överteckningsemissionen uppgår emissionsbeloppet till 9,1 mnkr före emissionskostnader (1,4 mnkr), vilket innebär att bolaget netto tillförs cirka 7,7 mnkr i likvida medel.

Genom Erbjudandet får Envirologic cirka 280 nya aktieägare, vilket betyder att bolaget kommer att ha cirka 980 aktieägare.

Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 7 622 540 stycken, varav 395 100 aktier av serie A och 7 227 440 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 998 552,74 kronor.

Utöver detta emitteras 1 303 220 teckningsoptioner TO 1 B och 1 303 220 teckningsoptioner TO 2 B.

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att under perioden 1 april – 15 april 2018 teckna en (1) ny aktie i Envirologic av serie B till en lösenkurs som ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, avrundad neråt till helt tiotal öre, under den period om tio (10) handelsdagar som slutar 7 bankdagar (7) innan första dag i teckningsperioden. Lösenkursen ska dock lägst uppgå till 3,50 kronor och högst 7 kronor.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att under perioden 1 april – 15 april 2019 teckna en (1) ny aktie i Envirologic av serie B till en lösenkurs som ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, avrundad neråt till helt tiotal öre, under den period om tio (10) handelsdagar som slutar 7 bankdagar (7) innan första dag i teckningsperioden. Lösenkursen ska dock lägst uppgå till 3,50 kronor och högst 7 kronor.

Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic – Intervju med vd Jan Sandberg

Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic, med intervju med vd Jan Sandberg.

Läs nyhetsbrevet med intervjun här.

97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

Lösenperioden för Redsense Medical TO 1 var mellan 1 april – 15 april 2016. Lösenkursen bestämdes till 10,00 kronor per ny aktie i Redsense Medical.

Totalt har 1 062 200 teckningsoptioner TO 1 utnyttjats (cirka 97 procent av samtliga TO 1), vilket innebär att Redsense Medical tillförs cirka 10,6 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,6 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Redsense Medical IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i början av maj 2016.

Efter registreringen kommer Redsense Medical att ha 9 390 733 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 939 073,30 kronor.

Intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde

EmissionsTorget har gjort en intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde.

Läs nyhetsbrevet med intervjun här.

Klicka här för att ladda ner och läsa artikeln som pdf.

Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial om cirka 10,7 miljoner kronor har övertecknats. Slutlig sammanställning visar att totala teckningen uppgår till 15,5 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 145 procent. Av beloppet har 6,7 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och 8,8 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av sammanlagt cirka 550 tecknare.

Genom överteckningen kan hela överteckningsemissionen om cirka 1,8 mnkr tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer att erhålla tilldelning med minst 1 000 aktier per person (eller det lägre antal aktier som har ansökts om).

Inklusive överteckningsemissionen uppgår emissionsbeloppet till 12,5 mnkr före emissionskostnader (1,6 mnkr) respektive kostnader för garantikonsortium (0,6 mnkr). Därtill har cirka 0,5 mnkr av emissionsbeloppet betalats genom kvittning, vilket innebär att bolaget netto tillförs cirka 9,8 mnkr i likvida medel, före återbetalning av bryggfinansiering.

Genom Erbjudandet får Intuitive Aerial cirka 500 nya aktieägare, vilket betyder att bolaget kommer att ha cirka 1 400 aktieägare.

Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 6 539 031 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 177 025,58 kronor. Endast ett aktieslag finns i bolaget.

78 procent av EQL Pharma TO 2 utnyttjades

I den andra och sista lösenperioden utnyttjades 916 639 teckningsoptioner EQL Pharma TO 2.

EQL Pharma tillförs därmed cirka 4,7 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,2 mnkr.

Antalet utnyttjade teckningsoptioner TO 2 i den första och andra lösenperioden uppgår tillsammans till 1 112 240 stycken, vilket motsvarar 78 procent av samtliga emitterade teckningsoptioner TO 2.

Totalt har EQL Pharma därmed tillförts 5,4 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

Kentima Holdings företrädesemission om 12,5 miljoner kronor har blivit övertecknad. Totalt har Units för 14,6 miljoner kronor tecknats med och utan företräde, motsvarande en överteckning om cirka 17 procent.

Genom överteckningen kommer 2,1 miljoner kronor av övertilldelningsoptionen på maximalt 2,5 miljoner kronor att kunna tas i anspråk.

Samtliga tecknare erhåller således full tilldelning. Totalt får Kentima Holding cirka 250 nya aktieägare.