72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

Lösenperioden för Kentima Holding TO 1 B var mellan 15 oktober – 31 oktober 2016. Lösenkursen bestämdes till 1,10 kronor per ny B-aktie i Kentima Holding.

Totalt har 3 345 542 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 72 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Kentima Holding tillförs cirka 3,6 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,25 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Kentima Holding IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Efter registreringen kommer Kentima Holding att ha 29 162 111 aktier (varav 999 998 A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 240 234,53 kronor.