Aktuella Nyheter

17 november 2016
Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

13 november 2016
72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

1 augusti 2016
Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

22 juni 2016
Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic – Intervju med vd Jan Sandberg

Tidigare Nyheter

5 maj 2016
97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

8 mars 2016
Intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde

30 januari 2016
Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

17 oktober 2015
78 procent av EQL Pharma TO 2 utnyttjades

6 juli 2015
Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

13 maj 2015
Redsense Medicals noteringsemission tecknad till 210 procent

22 april 2015
64 procent av ECOMB TO 1 utnyttjades

9 april 2015
EQL Pharma: Resultat av första lösenperioden för teckningsoption TO 2

10 februari 2015
CybAero: Resultat av lösen teckningsoptioner TO 8

19 september 2014
EQL Pharmas företrädesemission tecknad till 229 procent

Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

Kentima Holdings företrädesemission om 12,5 miljoner kronor har blivit övertecknad. Totalt har Units för 14,6 miljoner kronor tecknats med och utan företräde, motsvarande en överteckning om cirka 17 procent.

Genom överteckningen kommer 2,1 miljoner kronor av övertilldelningsoptionen på maximalt 2,5 miljoner kronor att kunna tas i anspråk.

Samtliga tecknare erhåller således full tilldelning. Totalt får Kentima Holding cirka 250 nya aktieägare.